Условия за ползване на www.Ilovetoys.net  

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА WWW.ILOVETOYS.NET

   1. WWW.ILOVETOYS.NET си запазва правото да променя цени, начини на плащане и доставка. Също и дизайна на сайта без предварително известяване.
   2.
WWW.ILOVETOYS.NETима право да ограничи достъпа до всички или част от услугите или стоките по свое усмотрение, както и да прекрати използването им от страна на отделни или всички свои потребители.
   3.
За предоставянето на своите услуги  WWW.ILOVETOYS.NETима правото да събира, обработва, използва и съхранява данните, въведени лично от потребителя при неговата регистрация.
   
4. WWW.ILOVETOYS.NET няма право да предоставя на трети лица информацията, идентифицираща потребителите, освен в случаите , когато това се изисква от оправомощени органи и е в съответствие с Българското законодателство.

5. WWW.ILOVETOYS.NET НЕ ПОЕМА ОТГОВОРНОСТ ЗА ИГРАЧКИ, ЗАРЕДЕНИ С БАТЕРИИ, КОИТО КЛИЕНТЪТ НЕ Е ЗАКУПИЛ ОТ  WWW.ILOVETOYS.NET

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

   1. Потребителите имат право по силата на личната си воля да въвеждат необходимата за работа със сайта информация като: трите имена, област, град, пощенски код, адрес за доставка и кореспонденция, телефон за връзка и e-mail, като с това дават съгласието си персоналът на  WWW.ILOVETOYS.NET да борави с нея при изпълнение на служебните си задължения.
   2.
Потребителите имат право да поискат изтриване на личните си данни , но това ще означава закриване на техния профил и отказване на вход в нашата система. За целта следва да докажат, че те са регистрираното лице, като изпратят цялата информация, въведена при регистрирането.
   3.
Потребителите нямат право да претрупват сайта с фиктивни заявки или друга информация. Действия от този вид, ще бъдат тълкувани според разпоредбите на ЗЗД, като незаконни и в разрез с добрите търговски практики, ще бъдат предадени към компетентните органи за съответно ангажиране на договорна отговорност.
   4.
Потребителите нямат право да разпространяват, редактират, копират, предават, излагат, публикуват или да използват по какъвто и да е начин съдържанието на сайта, без изричното писмено разрешение на  WWW.ILOVETOYS.NET
   5.
Потребителите носят пълна отговорност за запазване тайната на своите данни за вход и парола в нашата система, както и за всички действия, свързани с използването им.

6.Потребителите се задължават да осигурят достъп и възможност за получаване на стоката в уговореното време.

7.Потребителите се задължавят да заплатят сумата по направената поръчка.

8.В СЛУЧАЙ НА ОТКАЗ ДА ПРИЕМЕ ПОТВЪРДЕНА ОТ НЕГО ПРАТКА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ЗАПЛАТИ РАЗНОСКИТЕ ПО КУРИЕРСКИТЕ УСЛУГИ В ДВЕТЕ ПОСОКИ!

 

8.ПОТРЕБИТЕЛИТЕ СА ДЛЪЖНИ ДА ПРОВЕРЯТ ОБСТОЙНО ПОЛУЧЕНАТА ПРАТКА И ДА УСТАНОВЯТ СЪОТВЕТСТВИЕТО Й С ТОВА, КОЕТО СА ЗАЯВИЛИ.

9.ПОТРЕБИТЕЛИТЕ СА ДЛЪЖНИ ДА УВЕДОМЯТ ДОСТАВЧИКА ЗА ЕВЕНТУАЛНИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ ДО КРАЯ НА ДЕНЯ, В КОЙТО СА ПОЛУЧИЛИ ПРАТКАТА /до 24.00 часа на същия ден на телефон 0876829200.

Ако не направи това, стоката се смята за одобрена, като потребителят губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с несъответствия.

 

 

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите:


Съгласно ЗЗП ние Ви предоставяме свободно следната информация:

 

1.Наименование на доставчика:

 "Ай Лов Тойс“ ЕООД

 

2.Седалище и адрес на управление:

гр. Варна, бул."Владислав Варненчик“ 55, ет.3

 

3. Вписване в публични регистри:

ЕИК ( Търговски регистър към Агенцията по вписванията)

 

 4.Адрес за упражняване на дейността свързана с Ilovetoys.net :

 гр. Варна, бул“Владислав Варненчик“, №55 ет.2,

 

5.Данни за кореспонденция:

гр. Варна, бул“Владислав Варненчик“, №55 ет.2,

Нашият email: ilovetoys2020@gmail.com

 

 

Работно време:

-от понеделник до събота -от 9,00 до 18,00 ч.

-Неделя-почивен ден.

 

2. Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт.

3. Цената на стоките е в лева изписана С ВКЛЮЧЕН ДДС на страниците за представяне на съответния продукт.

4. Стойността на транспортните разходи за доставката на пратката НЕ Е ВКЛЮЧЕНА в обявената цена на играчките и е за сметка на доставчика.В СЛУЧАЙ НА ОТКАЗ ДА ПРИЕМЕ ПОТВЪРДЕНА ОТ НЕГО ПРАТКА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ЗАПЛАТИ РАЗНОСКИТЕ ПО КУРИЕРСКИТЕ УСЛУГИ В ДВЕТЕ ПОСОКИ!

5. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.

 Начините за Доставка са описани подробно в рубриката "Срокове за доставка".

 

 

 

Плащане:

1.Плащане с наложен платеж на куриера.

 

Данни на клиента:

Данните, които изискваме в процеса на покупка са необходими само за целите на извършване на доставката.
Тези данни по никакъв начин не се предоставят на трети лица.
Ние не изискваме никакви клиентски данни за предварителна регистрация.

РЕКЛАМАЦИЯ:

Всички продавани в електронния магазин стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, съгласно ЗЗП.

 1. Клиент, поръчал стока, може да откаже получаването й в случай, че доставената стока явно не съответства на поръчаната  и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката.


2. Когато е налице несъответствие между поръчаната и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, клиентът е длъжен до края на деня, в който получава играчките, да уведоми доставчика в писмен вид или по телефона на
0876829200! В такъв случай стоката се подменя, като куриерските разходите по подмяната са за сметка на доставчика!

 

Клиентът е длъжен в рамките на деня, в който получава пратката да прегледа обстойно получената стока и в случай на несъответствие да уведоми доставчика чрез имейл на ilovetoys2020@gmail.com / ползвайте формата за "Контакти" на Ilovetoys.net или чрез обаждане по телефона на 0876829200.

.

Ако не направи това, стоката се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката е доставена с несъответствия.

 

Продавачът не поема отговорност за играчки,заредени с батерии,които клиентът не е закупил от Ilovetoys.net

 

При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за:

-безплатно извършване на ремонт

-за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното

-възстановяване на заплатената сума

-за отбив от цената

 

При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

 1. касова бележка или фактура

 2. снимки, доказващи несъответствието, изпратени на ilovetoys2020@gmail.com Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

 

Закупена стока може да бъде върната в 14 дневен срок от получаването й при условие, че:

-Не е използвана.

-Търговският й вид не е нарушен и е в оригиналната си опаковка.

-Пратката е опакована в плик или хартия.

-Към пратката е приложен касовият бон от покупката.

-Куриерската такса е предварително платена от клиента.

-Пратки с наложен платеж не се приемат.

-Сумата за върнатата стока се възстановява на клиента по банков път в срок до 10 работни дни, намалена с 10 лв. (куриерската такса, която доставчика е платил при изпращането до клиента).

Стандартен формуляр за упражняване право на отказ

 

Изтеглете, попълнете формуляра и изпратете на е-мейл: ilovetoys2020@gmail.com 

Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка, както и разходите за връщането на стоката обратно.

14-дневният срок започва да тече от датата на:

    сключване на договора - при договор за услуги;
    приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача

В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя.

 

Адрес за връщане на играчки:

гр.Варна, бул.“Владислав Варненчик“ 55 ет.3

Телефон : 0876829200

 

! ПРЕПОРЪЧВАМЕ НА ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ ДА ДАВАТ УКАЗАНИЯ НА СВОИТЕ ДЕЦА ЗА БЕЗОПАСНОТО И ОТГОВОРНО ПРЕДОСТАВЯНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНАТА ИМ ИНФОРМАЦИЯ!

Политика за защита на личните данни:
 
Във връзка общия регламент относно защитата на данните (
GDPR), предоставяме информация за начина, по който ние от "АЙ ЛОВ ТОЙС" EООД  работим с вашите данни, както и относно правата, които имате в тази област.
 
В зависимост от конкретния случай „АЙ ЛОВ ТОЙС"
EООД обработва (или може да обработва) данните ви при следните условия:
 
обработката е необходима за изпълнение на задълженията на „АЙ ЛОВ ТОЙС"
EООД по сключения с вас договор за изпълнение на услуга/поръчка;
обработката е необходима за изпълнение на изискванията, съдържащи се в нормативната уредба;
обработката е с цел предоставяне на информация въз основа на изрично дадено от вас съгласие за запитване/поръчка, услуга или друго;
налице е някое от другите условия, посочени в член 6, алинея 1 от Регламента.
 
" АЙ ЛОВ ТОЙС"
EООД съхранява данните ви по време на срока на договора за услуга/поръчка, както и след прекратяването му.

В случай на сключен договор, приложимата нормативна уредба задължава " АЙ ЛОВ ТОЙС" EООД" EООД да съхранява данните ви за изпълнение на задълженията си по гаранционни условия. 
 
При обработването на данните ви "АЙ ЛОВ ТОЙС"
EООД се стреми да прилага високи стандарти за сигурност и ги предоставя на свои партньори, доставчици или производители само при необходимост за изпълнение на договора или за да бъдат защитени вашите права и интереси.
 
С цел осигуряване на по-ефективен контрол на физическите лица върху данните им Регламентът им предоставя редица права, в това число: право на информация, право на достъп, право на коригиране, право на изтриване, право на ограничаване на обработването, право на преносимост на данните, право на възражение при автоматизирано вземане на решения, право на оттегляне на дадени съгласия за обработка. Условията, при които могат да бъдат упражнявани тези права, са уредени в член 7, алинея 3 и в Глава
III (членове 12 до 23) от Регламента.
 
За информация и въпроси, свързани с политиката на " АЙ ЛОВ ТОЙС"
EООД за защита на личните данни, можете да се обръщате към нас като използвате публикуваните данни за връзка в страницата ни за контакти